Advocatenkantoor in Enschede

Advocatenkantoor Enschede

MRS Advocaten is het kantoor in Enschede met een sociaal gezicht. Veel mensen voelen een drempel om bij een advocatenkantoor Enschede aan te kloppen. Wij zijn een toegankelijk, professioneel juridisch bemiddelaar. Ons gerenommeerde team bestaat uit de heer Meijer, mevrouw Rijs en de heer Seker. Een confrontatie met recht of onrecht kan iedereen overkomen, dan kan u wel wat assistentie van een advocaat gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege een geschil of gerechtelijke procedure. Wij staan u op solide en betaalbare wijze bij. We beantwoorden alle vragen en tackelen de problemen die u voor de kiezen krijgt.

Conflictoplossing door advocatenkantoor Enschede

AdvocatenMRS is geen groot advocatenkantoor Enschede, maar heeft des te meer oog voor haar cliënten. Als drietal hebben we elk ons eigen domein, zoals echtscheiding of schuldsanering. Bij het maken van afspraken over ouderschap en omgangsregelingen of het vaststellen van alimentatie kan u het vertrouwen richten op de goede begeleiding door onze advocaten in Enschede. Wij onderhouden regelmatig contact en vullen elkaar waar nodig aan, zodat u van advocatenkantoor Enschede een optimale service ontvangt. Onze persoonlijke benadering genereert de beste oplossingen voor uw conflicten. Dit gebeurt ongeacht de grootte van uw beurs. In het geval van een inkomen en vermogen onder een bepaalde grens kan u aanspraak maken op juridische ondersteuning, gefinancierd van overheidswege. U wilt weten of wij u met een zaak kunnen hulpen en of u wellicht voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt? Dan heeft advocatenkantoor Enschede een gratis spreekuur waarin we u graag te woord staan.

Nederlandse Orde van Advocaten

Ons advocatenkantoor Enschede is een samenwerking tussen de maatschap Rijs en Seker Advocaten en meester Meijer. Alle aan het advocatenkantoor Enschede gelieerde advocaten zijn als lid aan de Nederlandse Orde van Advocaten verbonden. Onze aansprakelijkheid is voor alle partners tezamen geregeld. Daarnaast hebben we een klachtenregeling, zoals beschreven wordt in de Verordening op de Advocatuur.