Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement voor organisaties met de PDA cyclus

De PDCA cyclus, plan-do-check-act is ontworpen om processen te verbeteren. Dit gebeurde al in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar het concept is nog steeds actueel. Het is een checklist die gebruikt wordt om continu te verbeteren.  Het moge duidelijk zijn dat, waar organisaties gebruik maken van PDCA, deze cyclus in het kwaliteitsmanagement een belangrijke plaats inneemt.

Stappen van de PDCA cyclus

De eenvoudige versie van de PDCA-cyclus is, zoals gezegd, plan-do-check-act. Plan: stel vast waar het probleem ligt, of waar in ieder geval een verbetering kan worden gehaald, bedenk mogelijke oplossingen en plan een verbetering. Do: voer de verandering door, waarmee je voorzichtig, op kleine schaal, begint. In de check-fase wordt natuurlijk naar het resultaat gekeken, en waar eventueel ingegrepen moet worden. Tenslotte is er dan de act-fase, waarbij de veranderingen geïmplementeerd worden.

7-stappenmodel

In een meer verfijnd model kan een organisatie een 7-stappenmodel hanteren, waarbij de stap “plan” onderverdeeld wordt in probleemdefinitie, actuele situatie en oorzaak- en gevolganalyse. De do-fase is de oplossingsfase, in de check-fase worden de resultaten geëvalueerd en de laatste stappen zijn standaardisatie, waarin het nieuwe proces ingevoerd wordt en evaluatie en bijstellen, waarin het nieuwe proces geëvalueerd wordt, en waar nodig bijgesteld.

Het belang van een strikt gevolgd stappenplan

ManagementOm te zorgen dat het kwaliteitsmanagement optimaal blijft in een organisatie die met de PDCA cyclus werkt, is het belangrijk, vast te blijven houden aan de verschillende stappen in de cyclus. Als je bijvoorbeeld de stap van het probleem vaststellen overhaast zet, kun je gaan focussen op het verkeerde probleem, wat uiteindelijk een hele investering kost, zonder dat deze resultaat oplevert. Een ander voorbeeld is dat er te snel een oplossing wordt gebruikt, zonder het effect te checken. Bij een goed kwaliteitsmanagement systeem wordt iedere stap in het proces steeds goed afgewogen.